Brottsplats

Barns kroppar ska inte kunna köpas. Men ändå finns det 1 till 2 barn och unga i varje niodendeklass och på gymnasiet som har blivit utsatta för betalda sexuella övergrepp.

De här övergreppen sker hela tiden, även på platser där vi minst anar det. Förövare kan plocka upp barn på lunchrasten vid skolan, i köpcentrum eller på kvällspromenaden. Brottsplatserna finns överallt. Vuxenvärlden är allt för ofta ovetande om detta och vi måste göra mer för att synliggöra dessa brott och finnas där för de barn och unga som utsätts.

Därför har vi tagit initiativ till kampanjen Brottsplats. Med kampanjen vill vi på ett nytt sätt visa upp att betalda sexuella övergrepp mot barn sker just nu och brottsplatserna kan finnas överallt. Det är inte någon annans barn eller någon annanstans det händer. Det är här och nu.

Med hjälp av AR-teknik (augmented reality) visar vi i realtid genom våra telefoner hur ett möte mellan ett offer och en förövare kan gå till, på den plats där du befinner dig just nu.

Vårt mål med kampanjen är att synliggöra att betalda sexuella övergrepp är just BROTT där skulden ligger hos förövaren, inte hos barnet. Ersättningen är ett maktmedel som förövaren använder för att få barnet att gå med på något som det annars aldrig hade samtyckt till. Barn som utsätts vittnar också om att det faktum att de tagit emot ersättning leder till att vuxenvärlden lägger ansvar och skuld på dem. Men betalda övergrepp är ett sexualbrott och skulden och ansvaret är alltid förövarens.

Med kampanjen, som vi gör tillsammans med reklambyrån Le Bureau, sätter vi brottet på kartan. Vi gör det på ett nytt sätt för att uppmuntra folk att agera och göra skillnad. Så att inga barn ska behöva bli utsatta för betalda sexuella övergrepp igen.

HÄR är alla platser där dekalerna finns.

Tack till alla som varit med och gjort denna kampanj möjlig.

Varför AR?

Stöd för utsatta

Stöd till anhöriga

POLITISKA KRAV