Om CHILDX

TEAM

generalsekreterare

Ida Östensson

Genom att kombinera jämställdhet, ledarskap, kommunikation och påverkansarbete har Ida under många år spelat en viktig roll i den svenska samhällsdebatten. Hon har grundat flera organisationer inriktade på att främja jämställdhet. 2006 och 2007 startade hon organisationerna ”You Skate Girl” och ”No Limit Skate” som båda fokuserar på jämställdhet i skateboardkulturen. 2010 grundade hon stiftelsen Make Equal, som är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som stöttar företag och organisationer i det strategiska och praktiska arbetet med jämlikhet, mångfald och inkludering.

2013 var hon en av initiativtagarna till att Fattarörelsen som spelade en avgörande roll i genomdrivande av Sveriges samtyckeslag. Ida har även startat #killmiddag (#globalguytalk) som ett sätt att få pojkar och män att ta ansvar för sexuellt våld genom att börja med sig själva. Ida har även släppt böcker på temat jämställdhet och mäns ansvar. Hon har fått flera priser för sitt arbete som ”Årets superkommunikatör”, ”Årets vinnare av BRIS-priset” och ”Årets folkbildare”.

operativ chef

Sara Hugosson

Sara Hugosson har lång erfarenhet av att arbeta inom och med det civila samhället. På Innovationsverket Vinnova arbetade hon särskilt med civilsamhällets förutsättningar och innovationsförmåga, med fokus på samverkan över sektorer. Sara har en examen i mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat med policy- och opinionsbildning, kampanj och utbildningar för volontärer, både på biståndsorganisationen Diakonia och på Fairtrade. Hennes intresse för barnrättsfrågor har följt henne under hela hennes karriär. Det har bland annat resulterat i kampanjen Barnens tankesmedja och det tvärsektoriella initiativet ”Alla barn har rätt att klara skolan”.

SAKKUNNIG

Gabriella Kärnekull Wolfe

Gabriella är en av Sveriges mest inflytelserika röster inom området kommersiell sexuell exploatering av barn. Vid endast 19 år var hon med och grundade överlevarorganisationen Inte Din Hora som är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. 

Gabriella har mottagit flera utmärkelser för sitt arbete, inklusive ”Årets förändringsmakare” 2018 och ”2020 års försvarare och främjare av mänskliga rättigheter” samt “Kompassrosen”, ett pris som delas ut av Hans Majestät Konungen till unga ledare som visat prov på mod, tanke och handlingskraft (2023).

Gabriella var under 2022-2023 Sveriges ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering. Förutom sitt arbete som sakkunnig på ChildX sitter Gabriella i styrelsen för WeProtect, en global allians mot sexuella övergrepp på barn online. 

 

chef internationell policy och programverksamhet

Elise Thoen

Elise Thoen är människorättsjurist med 15 års erfarenhet av arbete för främjandet av internationella mänskliga rättigheter inom FN, EU, statlig sektor och i civilsamhället. Hon är expert på internationella lagar och policy för mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter.

Elise har lång erfarenhet från fältet och har arbetat flera år på Balkan med individuella mänskliga rättigheter och humanitärrättsliga mål i domstol, samt med projekt som rör mänskliga rättigheter, transitional justice, rättsstatsprincipen och jämställdhet. Hon har också arbetat flera år i Bryssel för EU:s utrikestjänst EEAS där hon var ansvarig för att utarbeta och förhandla om EU:s politik i frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter. Hon har representerat EU i internationella forum som FN.

programansvarig

Faryal Sajjad

Föräldraledig.
Faryal kombinerar innovativ kompetens från näringslivet med sin passion för mänskliga rättigheter. Hon har lång internationell erfarenhet och har arbetat både i Mellanöstern, Central- och Sydasien och Europa. Förutom att ha arbetat i olika kulturer har hon också verkat inom flera sektorer och genom det utvecklat en unik tvärsektoriell inställning till problemlösning.

Tidigare har Faryal arbetat med övervaknings- och utvärderingsarbete på fältet, inklusive uppdrag med UNICEF rörande fredsbyggande och stärkande insatser för ungdomar i Tadzjikistan.

Hon har också arbetat med marknadsföring för tekniska startups och välkända varumärken som Unilever där hon har utvecklat sociala uppdrag och ansvarsfulla kampanjer som stödjer partnerskap och driver varumärkesaktivism.

Projektledare och expert inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Johanna Prins

Johanna är beteendeanalytiker med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och kombinerar sitt engagemang för barns rättigheter med kreativt entreprenörskap. På ChildX arbetar hon som projektledare för det arvsfondsfinansierade projektet “Identifiera flera” som pågår 2023-2025.

Hennes starka drivkraft att bidra till en bättre värld för barn har lett henne till att arbeta i både offentlig och privat sektor samt till ett långt engagemang i den ideella sektorn. Johanna har en magisterexamen i social omsorg och har över tio års erfarenhet av att handleda och utbilda yrkesverksamma som möter barn och unga med funktionsvariationer av olika slag.

Johanna bidrar med sin specialistkunskap kring NPF i den outtröttliga kampen mot kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn. 

EKONOMIADMINISTRATÖR

Petra Svensson

Petra har flera års erfarenhet av ekonomi och redovisning med helhetsansvar för både stora och små organisationer.

Idag är Petra ekonomiadministratör för ChildX och hoppas använda sin kunskap för att på bästa sätt stötta verksamhetens arbete.

Petra arbetar 40% för ChildX.

KOMMUNIKATÖR OCH PROJEKTLEDARE

Hanna Wigerdal

Hanna har en gedigen erfarenhet av kommunikation och påverkansarbete inom idéburen sektor. Hon är kommunikatör och grafisk designer med särskild förkärlek till kampanjbyggande.

Hennes engagemang för rättvisearbete har präglat karriären. Tidigare har hon arbetat som kommunikationsansvarig i Stockholms stad, på ungdomsjour, på kommunikationsbyrå och frilansat mot stora aktörer inom fack- och föreningsvärlden.

JUNIOR PROGRAMHANDLÄGGARE/PRAKTIKANT

Sofia Ekström

Sofia Ekström är praktikant hos ChildX.

Hon läser en masterutbildning i internationella relationer vid Stockholms universitet. Hon är intresserad av att fördjupa sina kunskaper kring produktion av mänsklig säkerhet, i synnerhet främjande av barns rättigheter, för att kunna delta i förändring. Detta intresse, samt hennes förkunskaper inom internationella relationer är resurser som Sofia använder sig av för att lära sig om ämnet och bidra så mycket som möjligt till ChildX.

Styrelse

ordförande

Jacob Flärdh

Jacob Flärdh har lång erfarenhet av nationellt och internationellt arbete mot våld mot barn och för barns rättigheter. Han har tillbringat större delen av sin karriär på att stärka samverkan och kunskapsutvecklingen inom såväl akademin, näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor, bland annat som initiativtagare till World Anti-Bullying Forum, idag ordförande för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel och ordförande i Youth2030 Movement. Jacob är även styrelseledamot i Stiftelsen Friends och var också ChildX första generalsekreterare 2019-2023.

GRUNDARE

Hugo Stenbeck

 

Hugo Stenbeck har ett livslångt engagemang för ishockey, och han har investerat i flera svenska idrottsklubbar genom åren, bland annat Malmö Redhawks och IK Pantern. Som ett led i sitt idrottsengagemang har Hugo initierat och drivit filantropiska initiativ med syfte att förbättra situationen för unga i södra Sverige. Förutom att vara medgrundare och en del av ChildX:s styrelse är Hugo sedan 2018 styrelseledamot i Stenbecks Stiftelse.

GRUNDARE

Sara Damber

 

Sara Damber är en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer. 1997 grundade hon Friends, den största organisationen i Skandinavien som arbetar mot mobbning och diskriminering i skolan. Hon gick senare ihop med Kinnevik för att skapa Reach for Change, en organisation som ger stöd till sociala entreprenörer över hela världen som kämpar för att göra livet bättre för barn. Hittills har Reach for Change stöttat mer än 1 200 sociala entreprenörer i 18 länder på tre kontinenter.

Sara har ansvarat för ett antal förändringsledningsprojekt inom staten och offentliga institutioner på lokal, regional och nationell nivå. Hon är också medgrundare till ChildX och arbetar idag som verksamhetschef på Stenbecks Stiftelsen sitter styrelsen för Friends, Killiaro, 29k och Max Stenbeck Charitable Trust.

GRUNDARE

Sophie Stenbeck

Sophie är en aktiv investerare och en hängiven filantrop. Hon är grundare av SEA Foundation, som gör tidiga investeringar i hälso-, miljö- och utbildningsföretag, och en av grundarna av Imperative, ett företag som skapar ett mer meningsfullt och mänskligt arbetsliv.

Genom sin privata stiftelse, Familjestiftelsen Sophie Stenbeck, stödjer Sophie initiativ som förebygger människohandel och stärker barns rättigheter. Hon är också medgrundare av stiftelsen ChildX och medgrundande styrelseledamot i HM Drottning Silvias World Childhood Foundation.

Utöver sin roll som styrelseledamot för ChildX sitter Sophie även i styrelsen för Stenbecks Stiftelse, investeringsfonden Max Ventures och mediebolaget Penske Media Corporation.

Britta Holmberg

Britta är programchef och biträdande generalsekreterare för Childhood. Hon är statsvetare med fokus på Östeuropa och slaviska språk, och har även en magisterexamen med fokus på barnets bästa och mänskliga rättigheter. Britta har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete från sina år på Sida och Socialhögskolans internationella enhet.

Daniel Olsson

Daniel är en entreprenör som har haft stora framgångar inom fastighetsbranschen samt inom turist- och besöksnäringen. Han har en passion för affärer men också en stark passion för att göra vardagen bättre för barn och familjer. Daniel är initiativtagare till föreningen Våra älskade barn som stöttar barn i ekonomisk utsatthet. Föreningen möjliggör bland annat för familjer som vanligtvis lever i en tuff vardag ekonomiskt att få åka på semesterresor och ha barnkalas. Daniel har också startat organisationen Miljonmissionen som arbetar för att få barn och unga i rörelse och ett bättre välmående, både fysiskt och mentalt. Han har också startat flera initiativ för att ge stöd till barn på flykt.

Malin Olander

Malin är senior rådgivare inom strategi, innovation och ledarskap med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som forskare och konsult för svenska och internationella organisationer inom näringslivet, offentlig förvaltning och civilsamhället. Hon har sin bas i sitt företag MOOV och managementinstitutet MiL Institute. Hon har en Ph.D. från Lunds universitet där hon under 18 år verkat som senior forskare och bitr lektor inom affärsstrategi, strategisk förändring och innovationsledning.

Merly Åsbogård

Merly Åsbogård är statsvetare med internationell inriktning och examen från Göteborgs universitet. Hon har tidigare arbetat med projektledning och projektstöd och har ett omfattande nätverk av organisationer som arbetar med sociala frågor. Idag arbetar Merly som nationell och internationell föreläsare om mäns våld mot kvinnor med fokus på prostitution och strukturerna bakom det. Bland hennes uppdragsgivare finns socialtjänst, lärosäten och olika organisationer. Merly är överlevare av kommersiell sexuell exploatering och är en av de mest framstående rösterna i Sverige om överlevares rättigheter och inkludering.

Therese von Blixen-Finecke

Therese drivs av att skapa samarbeten mellan olika sektorer för att möjliggöra mer effektiv och positiv social förändring. 2010 grundade hon Sime Social Impact, en filantropisk del av en av dåtidens mest effektfulla Tech-konferenser i Europa. Hon är en erfaren moderator/kurator och har bland annat startat om Non-Violence Project Sweden som Sverigechef. Therese har även arbetat med IFRC i Genève och är en av medgrundarna till den globala organisationen Catalyst2030. För närvarande är Therese verksamhetschef på H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About The Children.

Lediga tjänster