Om CHILDX

Stödklustret

Stödklustret mot sexualiserat våld arbetar för att stärka stödsystemet för barn och unga som utsatts för sexualiserat våld. Stödklustret består idag av organisationerna 1000 Möjligheter, ChildX, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen

Vårt mål är att det ska finnas ett välfungerande och likvärdigt stödsystem i hela Sverige för barn och unga (13-25 år) som har utsatts för sexualiserat våld. Idag är stödsystemet runt barn och unga splittrat och endast en liten del av alla de barn och unga som utsätts nås av det stöd som de har rätt till. Det kan även vara långa köer och väntetider för att få stöd i de fall barnen hittat fram till rätt stödverksamhet. 

Stödklustret gör det möjligt för oss att göra gemensamma investeringar i utvecklingsprojekt. Ett exempel på det är vår gemensamma AI-satsning i form av projektet FRONTA – Framtidens onlinestöd AI. Tillsammans med vår AI-partner Tenfifty utvecklar vi en AI-modell som gör att vi kan dela lärdomar, se trender och agera snabbare på de utmaningar som stödsökande beskriver. Sammantaget leder det här till ett mer snabbfotat stödsystem där utsatta barn kan få rätt stöd i rätt tid.

Stödklustret har också släppt en kartläggning av det svenska stödsystemet för barn och unga som utsätts för sexuellt våld. Rapporten ”Rätt stöd i rätt tid” lyfter särskilt fram vikten av ökad information, ökad tillgänglighet och ökad samverkan mellan sektorer. Rapporten finns att ladda ner här.

Stödklustret mot sexualiserat våld startades 2022 som ett initiativ från Childhood och Stenbecks Stiftelse.
 

Kontakta sara@childx.se om du vill veta mer om Stödklustrets arbete.