Styrdokument

Tryggt givande
Certifieringen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för säkert givande, och innebär att ChildX som medlemsorganisation uppfyller alla krav i deras Kvalitetskod och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling och granskas av en auktoriserad revisor.

Läs mer om kvalitetskoden här: www.givasverige.se/kvalitet-styrning eller besök Giva Sveriges hemsida: www.givasverige.se. 

Svensk Insamlingskontroll
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla med 90-konton, säkrar att insamlingen håller hög kvalité och beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.