Om CHILDX

Vår historia

ChildX grundades 2014, då under namnet Child10, av den sociala entreprenören Sara Damber tillsammans med filantroperna Sophie och Hugo Stenbeck. Verksamheten startades för att uppmärksamma och stödja organisationer och enskilda individer som på olika sätt kämpar för att stoppa människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. En central utgångspunkt, då som nu, är att synliggöra en utsatthet hos barn som sällan får den uppmärksamhet och de resurser som krävs och som präglas av föreställningar och fördomar om hur exploateringen ser ut.

Ett viktigt uppdrag för ChildX har sedan starten därför varit att identifiera, samla och stödja organisationer som kämpas för dessa barn, att underlätta samarbete och samverkan, synliggöra deras arbete och hjälpa dem att öka effekterna av sina insatser. På senare år har organisationen också arbetat kunskapshöjande genom att sammanställa forskning, kunskap och erfarenheter i området för att stärka såväl enskilda aktörer som att ge underlag till beslutsfattare på nationell och internationell nivå.

Sedan 2019 har ChildX drivits som en egen organisation och har sedan dess utökat såväl sin programverksamhet, påverkan samt bidrag och stöd till organisationer. Idag består organisationen av ett starkt och dedikerat team som hela tiden letar nya lösningar för att förbättra såväl skydd och stöd till utsatta barn som att förebygga att barn utsätts genom såväl kampanj- och påverkansarbete som mer kunskap för bättre gemensamma insatser.