Stöd till anhöriga

Är du en orolig kompis eller anhörig?

Som kompis eller anhörig till någon som har blivit, eller som du tror kan ha blivit, utsatt för betalda sexuella övergrepp kan det vara svårt att veta  hur man på bästa sätt kan stötta och hjälpa. Vilken sorts stöd personen behöver och vill ha ser förstås olika ut. Vissa pratar om det öppet, medan många försöker dölja det för sina närstående, till exempel på grund av rädsla för hur de ska reagera.

Om du misstänker eller vet att någon i din närhet har blivit utsatt kan du: 

  • Fråga på ett icke-dömande sätt om personen har dessa erfarenheter.
  • Om du inte vet hur du ska börja samtalet, så kan du till exempel använda den här kampanjen som samtalsöppnare. Säg att du sett den och se vad du får för reaktioner från barnet, finns det möjlighet att fråga mer? 
  • Beskriv för personen att du är orolig.
  • Säg att du finns där om och när hen vill berätta mer.
  • Lyssna utan att ifrågasätta, pressa eller skuldbelägga.
  • Uppmuntra och hjälpa personen  att söka stöd, exempelvis från någon av dessa organisationer. 

Om barnet har blivit utsatt så är det viktigt att förklara att personen inte har gjort något fel och att hen har blivit utsatt för ett brott. Vi rekommenderar alltid att polisanmäla. Både för att brottsoffret ska få upprättelse och hjälp att inte känna skuld, men också för att förövaren inte ska kunna utsätta fler barn.