Om CHILDX

Identifiera flera!

Identifiera flera! är ett tvåårigt projekt som ChildX driver med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektledare är Johanna Prins. Arbetet går ut på att förebygga att barn och unga med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för kommersiell sexuell exploatering, och att identifiera utsatta barn snabbare.

I projektet ingår en expertgrupp bestående av:

Kajsa Rietz, generalsekreterare för Novahuset

Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter/Ellencentret

Robert Öberg, ombudsman på FUB

Jill Dahlström, ordförande på Mirum

Liselotte Lindberg, ledamot Autism Stockholm

Linda Hallberg, enhetschef centrala elevhälsan i Sundbybergs stad

Jacob Flärdh, ordförande ChildX

Gabriella Kärnekull Wolfe, sakkunnig ChildX

Expertgruppen ska tillsammans med målgruppen/representanter för målgruppen utveckla ett NPF- och IF-anpassat utbildningsmaterial om kommersiell sexuell exploatering för högstadieelever och lättlästa rutinfrågor och bildstöd om kommersiell sexuell exploatering till stödsystemet runt barn och unga.

Materialet ska exempelvis fungera som en kortare lärobok med lättläst information, illustrationer och övningar. Till materialet ska även en lärarhandledning ingå. Det ska finnas tillgängligt för gratis nedladdning.

Under projektets gång ska gruppen också utveckla lättlästa rutinfrågor med bildstöd om kommersiell sexuell exploatering som elevhälsan, socialtjänsten, HVB- & SIS-hem, LSS-boenden, habilitering och andra verksamheter som möter målgruppen ska kunna använda. Efter projekttiden kommer metod och material att användas av samarbetsaktörer och skolor i ordinarie verksamhet.

Jobbar du på en skola eller i en stödverksamhet som vill delta i projektet?

 

Samarbeten och samverkan i projektet

Ulla Thorslund bidrar i projektet med sin omfattande kunskap kring sexuellt våld och sin långa erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom såväl öppenvård som slutenvård.