CHILDX

PRAKTIKPLATSER

Gör praktik inom programverksamhet hos ChildX

ChildX söker en personer som vill göra praktik hos oss på vårt kontor i Gamla stan i Stockholm under HT-2024.

Utgångspunkten för praktikplatsen är rollbeskrivningen nedan, men detaljerna kring arbetsuppgifter sätts utifrån din kompetens och verksamhetens behov. Eftersom vi är en liten organisation är det viktigt att du är prestigelös och kan hjälpa till där det behövs för stunden.

OBS! Din praktik ska ingå som en del i en utbildning som berättigar till studiestöd och pågå under minst 10 veckor men helst 20 veckor (det spelar ingen roll om det är via högskola, folkhögskola, yrkesutbildning eller annan eftergymnasial utbildning).

Vi kan utlova en spännande praktik där du blir en del av teamet och får chansen att testa en variation av olika arbetsuppgifter. Ditt ansvar växer under praktikperioden när vi lärt känna varandra och du blivit varm i kläderna. Tillsammans med en handledare sätter du upp mål och uppgifter för din praktikperiod och har regelbundna avstämningssamtal.