2023-12-20

Ny Sifo: Nära var tionde tonårstjej har blivit utsatt för betalda övergrepp

Nära var tionde tonårstjej har utsatts för betalda sexuella övergrepp, visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av ChildX i oktober 2023. 7% av de tillfrågade tjejerna mellan 15-19 år har fått ersättning för att skicka sexuellt material på Snapchat.

– Barn och unga luras in i den här formen av exploatering genom manipulation, hot eller löften om lättförtjänta pengar. Att ge ersättningen är ett av förövarnas maktmedel för att tysta och lägga över skuld på barnet. Det här handlar alltid om allvarliga övergrepp men förövarna får det ofta att framstå som att barnet har kontroll och sedan förskjuts gränserna, säger Ida Östensson, generalsekreterare ChildX.

Betalda sexuella övergrepp mot barn frodas på internet, och övergreppen ökar på sociala medieplattformar som riktar sig till unga. Därför släppte ChildX i veckan en kampanj som handlar om att just belysa barn och ungas utsatthet för sexuella övergrepp med nätet som verktyg. På Childx.se finns det samlade tips för föräldrar som vill ha tips på hur de kan samtala med sina barn om risker med nätet, och vad de kan göra om barnet blivit utsatt.

– Det innebär en kränkning att överhuvudtaget få den här sortens frågor. Att så många tjejer blir kontaktade kring detta riskerar både att leda till en normalisering men även till att antalet barn och unga som blir utsatta för betalda övergrepp ökar, vilket är mycket allvarligt, avslutar Ida.

För mer info: kontakta hanna@childx.se

Om Sifoundersökningen: undersökningen genomfördes i oktober 2023 och besvarades av 1001 personer mellan 15 och 19 år. Respondenterna utgör ett representativt snitt av befolkningen i de åldrarna.