2024-05-20

Ny rapport: vi belyser svenska stödsystemet för barn och unga som utsatts för sexuellt våld

Organisationerna 1000 Möjligheter, ChildX, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen har tillsammans bildat Stödklustret mot sexualiserat våld. Idag släpper vi en omfattande kartläggning av det svenska stödsystemet för barn och unga, framförallt tjejer, som utsatts för sexuella övergrepp.

Kartläggningen “Rätt stöd i rätt tid” släpps officiellt på ett event i närvaro av HMD, dit Stödklustret bjudit in representanter från myndigheter, andra delar av det offentliga och civilsamhället för att diskutera hur de tillsammans kan hitta lösningar.

I rapporten presenteras konkreta förslag på hur systemet kan förbättras för att fler barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid.

Läs mer i rapporten och om Stödklustret.