2023-06-14

Child10 släpper rapport om identifiering av utsatta barn

Idag släpper Child10 en ny rapport som tagits fram i samarbete med Atina, Apramp och Gender Alternatives Foundation – tre Awarded Members från 2022. Rapporten handlar om vilka hinder som finns för att identifiera barn och unga som utsätts för kommersiell sexuell exploatering.

Rapporten utgår från vad överlevare själva säger att de ser för hinder, och vad överlevarna själva anser behöver förändras. De länder som har studerats närmare i rapporten är Bulgarien, Serbien, Spanien och Sverige, vilket är hemländerna för de organisationerna som står bakom rapporten.
– Människohandel och sexuell exploatering av barn är ett gränsöverskridande brott och det är viktigt att identifieringssystemet inom Europa uppdateras, standardiseras och harmoniseras så det inte finns några kryphål i skyddssystemet, säger Elise Thoen, chef internationell policy och programverksamhet Child10
 
Läs den engelskspråkiga nyheten om rapporten här. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.