2022-10-18

Child10 på TV4 Nyhetsmorgon

Den 18 oktober, på EU:s Anti-trafficking Day – en särskild dag för att uppmärksamma och bekämpa människohandel var vår generalsekreterare Jacob med i Nyhetsmorgon.

Runtom i Europa är ungefär var femte offer som utsätts för människohandel ett barn. 8 av 10 är flickor och den vanligaste formen av människohandel av barn är just sexuell exploatering. Sen är de enbart barnen som identifieras som utsatta för människohandel som vi har statistik på. Vi måste komma ihåg att globalt blir inte ens 1% av de som utsätts för människohandel någonsin identifierade att vara utsatta för just människohandel.

På frågan om vad man som vårdnadshavare eller person som är nära barn kan göra svarade Jacob:

”Var uppmärksam på förändringar i barnets beteende som gör att det skapas en oro. Men framförallt prata med barnen om detta. De flesta, framförallt unga tjejer i tonåren, har antingen själva eller känner någon som fått frågan om att dela en bild eller utföra en sexuell handling mot ersättning. Det är så det ser ut. Vuxenvärlden måste bli bättre på att prata med våra barn och unga om detta i betydligt större utsträckning. Använd till exempel detta inslag och se det tillsammans med barn i din närhet för att starta samtalet.”

Se inslaget för att få tips på vad DU kan göra och vad som är viktigt att tänka på. Som att skapa trygga rum, inte skuldbelägga eller fokusera på barnets agerande och lägga ansvaret där det hör hemma – hos förövaren. Och sprid inslaget så att fler kan använda det som en start på ett livsviktigt samtal.