2022-06-30

Child10 och OKSE anordnar seminarium i Almedalen

Seminarium om kommersiell sexuell exploatering av barn i Almedalen

Enligt Barnkonventionen är det en grundläggande uppgift för staten att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuellt utnyttjande, där kommersiell sexuell exploatering ingår. Sverige är skyldiga att säkerställa denna rättighet för alla barn, men en ny rapport från ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE) visar att Sverige inte uppfyller den skyldigheten. OKSE har granskat barns tillgång till skydd, stöd och rättvisa och funnit allvarliga brister. Vad krävs det då att vi gör för att säkerställa utsatta barns rättigheter?

Detta ämnar vi undersöka i ett seminarium under Almedalen. Under seminariet kommer Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn, att presentera resultat från rapporten. Presentationen följs upp av en paneldiskussion med representanter från flertalet av våra politiska partier gällande vad som behöver ske för att barnens rättigheter ska säkerställas.

Medverkande i seminariet är:

-Gabriella Kärnekull Wolfe, Ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn

-Jacob Flärdh, Generalsekreterare, Stiftelsen Child10

-Märta Stenevi, Språkrör, Miljöpartiet

-Ann-Sofie Thuresson, Förbundsstyrelseledamot, Moderaterna samt Vice ordförande, Moderatkvinnorna

-Johanna Engström, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse

-Pia Steensland, Riksdagsledamot i Socialutskottet, Kristdemokraterna

-Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, Socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna

DAG: Måndagen den 4 juli
TID: 10:00-11:00
PLATS: Gotlands museum, Strandgatan 14

Anmälan sker här

Läs mer om seminariet här