2022-09-01

Child10 kartlägger partierna i valkompass

Idag släpps ChildX valkompass som kartlägger partiernas ståndpunkt i tre viktiga nationella frågor gällande kommersiell sexuell exploatering av barn. Resultaten visar bland annat att det finns en stor uppslutning i riksdagen för att ta fram nationella riktlinjer och rekommendationer för att säkra identifiering, skydd och stöd till utsatta barn.

Många barn som utsätts är i kontakt med vården utan att få det skydd och stöd de behöver och har rätt till. Nationella riktlinjer och rekommendationer som kan stötta vårdpersonalen är avgörande för att förändra det. Det här är ett krav som vi har drivit länge och det är mycket bra att det finns en stor vilja att få detta på plats, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare ChildX.

I valkompassen har tre områden kartlagts genom en enkät till riksdagspartierna. Förutom frågan om nationella riktlinjer och rekommendationer kartläggs också synen på att skärpa lagstiftningen för brott mot 15 till 17-åringar, en målgrupp som i dagsläget har sämre lagskydd mot kommersiell sexuell exploatering än yngre barn.

För oss är det självklart att ett barn aldrig kan samtycka till att utnyttjas och därför ska dessa brott alltid dömas som våldtäkt. Den här synen delas av flera riksdagspartier och nu uppmanar vi övriga att också ta ställning för lika skydd för alla barn oavsett ålder, säger Jacob Flärdh.

Utöver dessa frågor fick partierna även ta ställning till om de vill att det ska införas ett strikt ansvar eller högre kontrollrekvisit för förövare, något som är viktigt för att stärka alla barns straffrättsliga skydd. Resultaten från valkompassen presenteras idag på Child10:s hemsida tillsammans med en analys från Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Till valkompassen!

Om ChildX valkompass: Kartläggningen gjordes genom en enkät med tre frågor till riksdagspartierna under perioden 10-18 augusti 2022.