STÖD OSS

Arbetet mot människohandel och kommersiell sexuell exploatering av barn är viktigare än någonsin. Bara i Sverige finns det ett barn i varje årskurs nio och på gymnasiet som har blivit utsatt för betalda övergrepp.

ChildX jobbar för att stoppa detta genom att stärka gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med barnen, bedriva påverkansarbete samt genomföra kunskapshöjande insatser.

Som ideell organisation är vi beroende av donationer från engagerade människor som vill stötta vårt arbete. Stöd vår verksamhet och bidra till barns rätt till en trygg uppväxt fri från övergrepp.

SUPPORTERS

MAIN PARTNER

WITH SUPPORT OF

THANKS TO