2024-05-23

Vi bevakar EU-valet

Det är ingen som är för total övervakning av all privat kommunikation på nätet, men vi ÄR för att få på plats en lagstiftning som skyddar barn från sexuellt våld på och via nätet.

EU kommissionen la ifjol fram ett förslag på en lagstiftning för att skydda barn från sexuellt våld på och via nätet. Istället för att fokusera på hur en bäst skyddar barn, har debatten nästan uteslutande handlat om hur lagstiftningen påverkar internetanvändares integritet.

Det krävs en avvägning mellan barns rätt till skydd mot övergrepp och övriga användares integritet, men i debatten måste vi inte glömma barnen och barnen rätt till skydd – något som nästan ingen har pratat om.

Flera kandidater säger att de är för lagförslaget i några enkäter men i andra enkäter säger de att de inte är för.
– Hur kommer din kandidat att garantera att avvägningen ger ett tillräckligt skydd för barnen?

Sveriges Kvinnoorganisationer har frågat EU-kandidaterna om hur de ställer sig till lagförslaget generellt.

Se svaren i sin helhet i jämställdhetsbarometern här.

Barn trygghet på nätet måste prioriteras – och vi måste göra det nu. Varje sekund räknas.