2023-09-12

Temat för ChildX Award 2024 är släppt

Nu släpper vi vårt tema för ChildX Award 2024! Temat fokuserar på metoder för att identifiera barn som fallit offer för människohandel.

Metoderna för trafficking och människohandel blir fler och mer avancerade, men metoderna för identifiering släpar efter. Föråldrade indikatorer, bristande kommunikation mellan landsgränser och oförmåga att fånga upp brott som sker online har lett till ett oerhört mörkertal av utsatta barn. Färre än 1 på 500 traffickingoffer identifieras, och särskilt barn som utsätts för sexuell exploatering riskerar att missas i det uppsökande arbetet. Globalt utgör 27% av offren barn, och två tredjedelar är flickor.

Vi söker nu efter de mest effektiva metoderna och arbetssätten för att förbättra identifiering av barn som utsätts för människohandel och sexuella övergrepp. Det kan inkludera utveckling av effektivare indikatorer, mer barnvänliga arbetssätt, systematisk utbildning av räddningspersonal eller andra metoder för systemförändring. Vi bjuder nu in dig att nominera din eller dina kandidater till ChildX Award 2024! Sista dag för nominering är 15 oktober. Alla nominerade kommer att granskas av en urvalskommitté.

Läs mer om temat och hur du nominerar här.