2022-02-17

Ombudsman ska granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn

Ombudsman ska granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn och unga är ett utbrett problem i Sverige. För att granska statens insatser och säkerställa utsattas rättigheter tillsätts idag den nya funktionen Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Bakom initiativet står de tre organisationerna Child10, Ellencentret och Novahuset. 

 – Sverige måste göra mer för att skydda barn från kommersiell sexuell exploatering och ge dem upprättelse för det som de blivit utsatta för. I dag är det få barn som får det stöd de behöver och alldeles för få gärningsmän döms för sina handlingar. Det här kommer jag att arbeta för att förändra i min nya roll, säger Gabriella Kärnekull Wolfe, nytillträdd ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn. 

I Sverige finns det drygt 22 000 barn och unga som blivit utsatta för kommersiell sexuell exploatering, vilket innebär sexuella övergrepp mot någon form av ersättning. Nationellt sett motsvarar det ungefär en elev i varje klass i årskurs nio och på gymnasiet. De flesta är flickor. I en rapport från Ellencentret, Child10 och Inte Din Hora från 2020 uppgav tre av fyra utsatta barn att stödet de fått varit dåligt eller mycket dåligt. 

 – Alla barn som utsätts för våld ska ha samma rätt till vård, stöd och återupprättelse men så ser det inte ut idag. Barn som utsätts för våld genom kommersiell sexuell exploatering får inte samma stöd som barn som är utsatta för andra former av våld vilket är mycket allvarligt, säger Gabriella Kärnekull Wolfe.

Ombudsmannens uppdrag är att granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapportera om målgruppens behov samt samordna civilsamhällets satsningar. Den första personen att inneha rollen är Gabriella Kärnekull Wolfe som har bred erfarenhet av att arbeta med frågan, bland annat från sin roll som grundare av den ideella organisationen Inte Din Hora och som påverkansansvarig på Child10. 

 – Vi är väldigt glada att Gabriella Kärnekull Wolfe tillträder som Sveriges första Ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Gabriella har stor kunskap och ett långt engagemang i frågan och vi är övertygade om att hon i denna roll kommer göra stor skillnad för barn som exploateras i Sverige, säger Jacob Flärdh, Generalsekreterare på Stiftelsen Child10. 

Ombudsmannen är ett initiativ från organisationerna Child10, Ellencentret och Novahuset som alla tre jobbar mot kommersiell sexuell exploatering av barn genom förebyggande och uppsökande arbete, stöd till utsatta och påverkansarbete.

Läs mer på Ombudsmannens hemsida