Om CHILDX

OKSE

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn och unga är ett utbrett problem i Sverige. För att granska statens insatser och säkerställa utsattas rättigheter har ChildX, Ellencentret och Novahuset startat organisationerna mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE).

OKSE har som uppdrag att granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapportera om målgruppens behov och samla samt samordna civilsamhällets satsningar.

  • Det granskande arbetet innebär att OKSE bevakar staten, regionernas och kommunernas insatser mot kommersiell sexuell exploatering av barn och ser till så att de åtaganden som har gjorts efterlevs.
  • För att rapportera om målgruppens behov initierar och producerar OKSE egna undersökningar, artiklar och rapporter och utifrån dessa lyfter de problem och lösningar som vi kan se.
  • Det samlande och samordnande arbetet syftar till att synkronisera civilsamhället i vilka frågor som är prioriterade. OKSE fungerar också som en gemensam kommunikationskanal till beslutsfattare och kommer regelbundet att kalla till samordningsmöten för såväl civilsamhället som för verksamheter inom det offentliga.

För mer information om OKSE:s arbete besök okse.nu.