2023-09-25

Vi lanserar projektet Identifiera flera!

Nu lanserar vi Identifiera flera! – ett tvåårigt projekt som ChildX driver med stöd av Allmänna arvsfonden.

Arbetet går ut på att förebygga att barn och unga med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för kommersiell sexuell exploatering, och att identifiera utsatta barn snabbare. Tillsammans med en expertgrupp och målgruppen kommer vi ta fram ett utbildningsmaterial, lärarhandledning och utveckla rutinfrågor.

Läs mer om projektet här!