De osynliga barnen – metoder för att identifiera dem

Nu släpper vi vårt tema för ChildX Award 2024! I år fokuserar vi på metoder för att identifiera barn som fallit offer för människohandel.

Metoderna för trafficking och människohandel blir fler och mer avancerade, men metoderna för identifiering släpar efter. Föråldrade indikatorer, bristande kommunikation mellan landsgränser och oförmåga att fånga upp brott som sker online har lett till ett oerhört mörkertal av utsatta barn. Färre än 1 på 500 traffickingoffer identifieras, och särskilt barn som utsätts för sexuell exploatering riskerar att missas i det uppsökande arbetet. Globalt utgör 27% av offren barn, och två tredjedelar är flickor.

Vi söker nu efter de mest effektiva metoderna och arbetssätten för att förbättra identifiering av barn som utsätts för människohandel och sexuella övergrepp. Det kan inkludera utveckling av effektivare indikatorer, mer barnvänliga arbetssätt, systematisk utbildning av räddningspersonal eller andra metoder för systemförändring.

Vi bjuder nu in dig att nominera din eller dina kandidater till ChildX Award 2024! Sista dag för nominering är 15 oktober. Alla nominerade kommer att granskas av en urvalskommitté.

Kriterier

Kandidaten/kandidaterna har…

  1. Utvecklat, förvärvat eller implementerat en effektiv metod för barn som är offer för människohandel och sexuellt utnyttjande och/eller barn i riskzonen
  2. Lagt vikt vid överlevarinkludering i arbetet mot trafficking
  3. Ett barnrättsbaserat synsätt där barn ses som bärare av sina egna rättigheter, i enlighet med FN:s barnkonvention

Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att nominera till ChildX Award 2024. Det är bara genom att arbeta tillsammans och stötta varandra som vi kan stoppa människohandel av barn!