2024-04-05

ChildX och Protect Children stärker sitt samarbete

ChildX och den finska organisationen Protect Children har samarbetat sedan 2022, då Protect Children blev en av tio ChildX Awarded Members. Nu stärker vi samarbetet ytterligare för att bättre skydda barn från sexuella övergrepp online.

 

Protect Children är en ideell organisation med säte i Finland, som arbetar internationellt för att stoppa alla former av sexuellt våld mot barn. Protect Children använder sig av ett holistiskt, forskningsbaserat tillvägagångssätt för att förhindra att barn utsätts, och för att ge stöd till offer och familjer som påverkats av sexuellt utnyttjande och övergrepp under barndomen.

År 2024 har ChildX och Protect Children nu återupptagit samarbetet, med fokus på att stärka rösten för offer och överlevande av sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn. ChildX hjälper Protect Children att sprida den globala #VårRöst-enkäten. Undersökningen, som stöds av Justice Initiative, riktar sig till personer över 18 år som har utsatts för sexuellt våld i barndomen och är översatt till 23 språk.

Protect Childrens och ChildX gemensamma ansträngningar syftar också till att adressera bristen av tillräckliga lagar i Europa när det gäller sexuell exploatering och övergrepp mot barn online. Genom att arbeta tillsammans strävar vi inte bara efter att bekämpa de omedelbara hoten som barntrafficking och exploatering innebär, utan också att adressera de underliggande orsakerna till denna typ av sexuellt våld mot barn.

Vi är glada över att ha starka och meningsfulla samarbeten, och tror att vi tillsammans kan göra en skillnad för att uppnå vårt gemensamma mål att skydda barn!