2023-06-12

ChildX startar stödkluster

Kan AI effektivisera stödet för barn som utsatts för kommersiell sexuell exploatering? Det utforskar vi närmare i vårt stödkluster där 1000möjligheter, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen ingår. 

Det här är organisationer som redan idag erbjuder lågtröskelstöd till utsatta barn. Ett av klustrets första projekt är att ta fram en AI-modell som kan effektivisera stödet och spara tid för både anställda och volontärer, genom att automatiskt fylla i formulär samt sammanställa textunderlag. AI-modellen ska även hjälpa till att identifiera mönster genom att tidigt kunna se trender som kan leda till att organisationerna snabbare kan agera på utmaningar som de stödsökande beskriver.

-Ett sätt att stärka vårt gemensamma arbete är att starta vår AI-resa. Det är inte bara en möjlighet utan vi ser det som vår skyldighet att på ett effektivt och etiskt sätt använda AI och bli mer datadrivna för att kunna ge fler barn och unga ett mer effektivt stöd, säger Sara Hugosson, operativ chef på ChildX. 

Klustrets mission är ”ett Sverige där inga barn och unga som utsätts för sexuellt våld saknar kvalificerat stöd när de behöver det.” För att nå dit krävs ett stärkt barnrättsbaserat lågtröskelstöd och samordning mellan fältets aktörer.

Projektet är ett initiativ från ChildX, Childhood och Stenbecks stiftelse och sker i samarbete med vår AI-partner Tenfifty. Läs mer i den här artikeln hos Tenfifty där ChildX operativa chef Sara Hugosson berättar mer.