2023-09-05

Beyond Survivors släpper utbildning för överlevare

Idag släpper Beyond Survivors en onlinekurs i hur överlevare av sexuella övergrepp framgångsrikt kan engagera sig och arbeta för att motverka människohandel och kommersiell sexuell exploatering

Kursen utgår från vad vi – överlevarna i Beyond Survivors – önskar att vi hade vetat innan vi började arbeta i fältet, och hoppas att den ska inspirera andra överlevare och ge dem verktyg för att kunna hantera eventuella fallgropar och svårigheter.

Beyond Survivors är ett nätverk av överlevarledda organisationer, som initierats och koordinerats av ChildX, tillsammans med Inte din hora, Footprint to Freedom och Ge-STAC. Beyond Survivors mål är att överlevare stöttas, och att våra röster inkluderas i arbetet för att stoppa trafficking och människohandel – på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Utbildningen är utvecklad med stöd av Oak Foundation, Sophie Stenbeck Family Foundation och Sana Labs. Den riktar sig till överlevare, men är tillgänglig för alla intresserade.

Kursen och mer info finns att hitta på www.beyondsurvivors.org